Economische kaart

economische kaart middendstand

MULTIFUNCTIONELE BEDRIJVENDATABANK
Met het project ‘Economische Kaart’ ondersteunt de POM West-Vlaanderen de West-Vlaamse gemeenten bij het verzamelen en het actueel houden van bedrijfsgegevens. Op die manier kunnen de gemeenten hun dienstverlening optimaliseren en de lokale economie versterken en stimuleren.
Economische Kaart biedt een multifunctionele website aan die toegang geeft tot een permanent geactualiseerde en ruimtelijke bedrijvendatabank. De databank start van gegevens uit de Kruispuntbank van Ondernemingen en wordt permanent bijgehouden. De databank bevat niet alleen adresgegevens,maar is ook verrijkt met gegevens over tewerkstelling en de jaarrekening.
Via de beheers module van Economische Kaart beschikken gemeenten over de meest actuele gegevens van de bedrijven in hun gemeente. Daarnaast biedt Economische Kaart ook een online bedrijvengids aan voor de burger en een bedrijvenloket waarin bedrijven hun gegevens kunnen controleren en aanvullen met nuttige informatie zoals contactpersoon, e-mailadres en aanwezige faciliteiten.
35 West-Vlaamse gemeenten, waaronder Jabbeke, stapten al mee in het project van Economische Kaart. Intercommunale Leiedal biedt de Bedrijvengids aan en telt 13 deelnemende gemeenten.
BEZOEK DE WEBSITE ECONOMISCHE KAART JABBEKE

economischekaart.be/Jabbeke
Economische kaart van Jabbeke geeft u een overzicht van alle bedrijven in de gemeente Jabbeke.

Elk bedrijf met een vestiging in Jabbeke kan zijn gegevens toevoegen, aanpassen, …
Lees dit op economischekaart.be

Link